Bùa kéo khách cho cửa hàng

7
12Bùa kéo khách cho cửa hàng, tiệm ăn.
Giá chỉ 300 ngàn/100 đạo
Tác giả a chan mái tỉnh trang (thailand)
Liên hệ:0918646496
BÀI KINH BÙA NẾN ĐẠI LỘC HÌNH THÁP đọc 1 lần
Trình tự, đốt thuốc sài (1dây trắng) cho khói; đốt 1 cây nến trước bàn thờ ông địa, đốt 1 tập bùa và giấy tiền cúng ông tài ông địa, đọc bài kinh sau…
sau khi đốt nến đọc 3 lần thần chú sau:
1. bút thăng păng chặc khú
2. thâm măng păng chặc khú
3. sẳng chăng păng chặc khú
4. bụt thăm păng chịt tăng
5. thâm măng păng chịt tăng
6. sẳng khăn păng chịt tăng
7. bút thô tá nô đăng
8. thăm mô tá nô đăng
9. sẳng khăn tạ nô đăng
10. a ra hẳng
11. sú gá tô
12. phạ gạ qua
13. ná pịt ta
14. nô mị thếp, í nạ chăn ngôn, mô chăn ngôn, bút lá luôi, tha lá lai, dá khá mí.
15. tai hải pạch ní, na mô bút thá dông, dạ tha bụt nô má,
16. ná chăng ngôn.
17. mô chăng ngôn.
18. bụt căm păng, tha phấu quáy, dá hải pây

Nguồn: https://nhadattv.net

Xem thêm bài viết khác: https://nhadattv.net/kinh-doanh/

7 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here