Download & Install Microsoft Office Standard 2019 64bit Open License OLP

35
14Instructions for downloading and installing the latest office standard 2019

✔️Step 1: Download the Deployment Tool software:

✔️ Step 2: Install the downloaded file.

✔️ Step 3: Edit configuration file- Office2019Enterprise.xml After opening, delete all content in that file and fill in the installation code.

✔️ Step 4: Rename configuration file- Office2019Enterprise.xml to Office2019Enterprise.xml. Due to some cases, the installation command fails because the executable file name is long.

✔️ Step 5: Open CMD with administrator rights and access the Deployment Tool installation folder and run the command below to install Office Pro Plus
– setup.exe / configure configuration-Office2019Enterprise.xml

——————————————————-
✔️B1: Download phần mềm Deployment Tool:

✔️B2: Cài đặt file vừa dowload.

✔️B3: Edit file configuration- Office2019Enterprise.xml Sau khi mở lên thì xoá hết nội dung trong file đó và điền đoạn code cài đặt.

✔️B4: Rename lại file configuration- Office2019Enterprise.xml thành tên Office2019Enterprise.xml .Do một số trường hợp thực thi lệnh cài đặt không thành công do tên file thực thi dài

✔️B5: Mở CMD với quyền administrator và truy cập vào thư mục cái đặt Deployment Tool và chạy lệnh bên dưới để cài đặt Office Pro Plus
– setup.exe /configure configuration-Office2019Enterprise.xml

——————————————————-
Hy vọng video sẽ giúp ích cho bạn.
Chúc bạn thành công! Good lucky
★ ĐĂNG KÝ KÊNH:

#InstallMicrosoftStandard2019
#DownloadMicrosoftStandard2019
#MicrosoftStandard2019

Nguồn: https://nhadattv.net

Xem thêm bài viết khác: https://nhadattv.net/cong-nghe/

35 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here