Marketing Du lịch | Trắc nghiệm Marketing Du lịch (P2)

0
18Marketing Du lịch | Trắc nghiệm Marketing Du lịch (P2)
Chương 1: Đặc trưng dịch vụ của marketing du lịch
1. Các khái niệm cơ bản về marketing
2. Marketing dịch vụ
3. Marketing du lịch
Chương 2: Môi trường marketing du lịch
1. Môi trường vi mô
2. Môi trường vĩ mô
3. Các đáp ứng marketing với môi trường
Chương 3: Hành vi khách hàng và hành vi mua hàng du lịch
1. Động lực du lịch
2. Phân loại người mua theo thái độ
3. Mô hình hành vi người mua
4. Hành vi mua hàng của các tổ chức
Chương 4: Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị doanh nghiệp du lịch
1. Phân khúc thị trường du lịch
2. Chọn thị trường mục tiêu
3. Định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch và lữ hành
Chương 5: Hoạch định chiến lược marketing
1. Sự cần thiết hoạch định chiến lược
2. Chiến lược marketing
3. Ba khái niệm chính trong hình thành chiến lược marketing cạnh tranh
Phần 2: Marketing mix trong du lịch
Chương 6: Marketing mix trong dịch vụ du lịch
1. Phức hợp marketing
2. Marketing mix mở rộng cho dịch vụ và du lịch
3. Các quan niệm khác về marketing mix trong du lịch
Chương 7: Thiết kế và quản lý sản phẩm du lịch
1. Các quan điểm về sản phẩm du lịch
2. Những thành phần của các sản phẩm du lịch
3. Xây dựng và trình bày sản phẩm
4. Phát triển sản phẩm mới
5. Vòng đời của sản phẩm du lịch
Chương 8: Định giá trong marketing du lịch
1. Các yếu tố cần cân nhắc khi định giá
2. Các tác động đa dạng đến việc định giá
3. Các phương pháp định giá cơ bản
4. Các chiến lược về giá
Chương 9: Các kênh phân phối marketing du lịch
1. Tổng quan về phân phối trong du lịch
2. Vai trò của phân phối trong marketing du lịch
3. Chi phí các kênh phân phối trong ngành công nghiệp du lịch
Chương 10: Quảng cáo và quan hệ công chúng trong du lịch
1. Tổng quan về quảng cáo và quan hệ công chúng
2. Quảng cáo trong du lịch
3. Quan hệ công chúng trong du lịch
Chương 11: Khuyến mại và bán hàng cá nhân trong du lịch
1. Khuyến mại bán hàng trong du lịch
2. Bán hàng cá nhân
Chương 12: Marketing trực tiếp trong du lịch
1. Các cân nhắc giữa marketing trực tiếp và gián tiếp
2. Marketing trực tiếp
Chương 13: Marketing điểm tham quan
1. Các khái niệm truyền thống và hiện đại về marketing điểm tham quan
2. Sản phẩm và phân khúc thị trường điểm tham quan
3. Các chiến lược marketing cho những điểm tham quan
Chương 14: Marketing lưu trú
1. Tổng quan về dịch vụ lưu trú
2. Marketing lưu trú
3. Chi phí và ngân sách marketing lưu trú
Chương 15: Marketing điểm đến du lịch
1. Một số khái niệm căn bản về điểm đến du lịch
2. Xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch
3. Marketing điểm đến du lịch
———–
#MarketingDulịch, #TrắcnghiệmMarketingDulịch

Nguồn: https://nhadattv.net

Xem thêm bài viết khác: https://nhadattv.net/truyen-thong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here