Train Ride in Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang Train Route Transportation Journey

30
13In our latest travel video we board a train from Saigon (Ho Chi Minh City) en route to Nha Trang marking our first train ride in Vietnam. Naturally, given our passion for train travel over all other modes of transportation, we were on edge with excitement. At first we were quite confused which cart to board given that numerous carts had the same number as ours. In Vietnam, there are a number of carriages reserved for private companies, such as ET Pumpkin and Eastern Oriental, which added to our confusion.

GEAR WE USE
Olympus OM-D E-M5 II:
Canon G7X:
Olympus 14-150mm II Lens:
Rode Video Mic GO:
Joby Gorilla Pod:
SanDisk 16GB Extreme Pro:

SOCIAL MEDIA & TRAVEL BLOGS

AUDREY:
blog:
instagram:
facebook:
twitter:

SAMUEL:
blog:
facebook:
twitter:
instragram:

Even the ticket attendant had us shuffling around from cart to cart until we finally settled on the proper one and sat down at our seats. The train was packed and aside from a European couple seated next to us were the only foreigners on board. One thing we instantly noticed was that the trains weren’t maintained as well as some of the others we’ve been on in Asia. Our seat cushion was frayed and the reclining option was broken. Regardless, we were still thrilled to be taking a train trip as opposed to being on a bus.

The journey itself was one of the most scenic I’ve been on in a long time.

The diversity in landscapes was quite impressive as we passed through regions that were covered by lush jungle, farmland, arid desert, flat and mountainous terrain. At times, I would get out of my seat and head outside of my carriage so that I could just feel the wind blowing in my face as I captured footage with my camcorder and just spent moments enjoying it with my naked eyes.

We loaded up on some local snacks at a small bakery in Saigon; however, we found ourselves eating plenty of Vietnamese options served on the train. Vietnamese Attendants pushing carts of various snacks and coffee were a frequent occurrence throughout our journey.

One of our favorite snacks in Vietnam is iced coffee and spring rolls. The process of serving the iced coffee was rather fascinating as condensed milk was first poured into the cup followed by coffee/sugar and finally crushed ice. It’s a far more meticulous process than I ever imagined; I must say I have lot more respect for the process of preparing an iced coffee in Vietnam.

Overall the journey took 7 hours to complete; however, we didn’t find it nearly that long as we spent a good bulk of the journey nodding off:

Trong video du lịch mới nhất của chúng tôi chúng tôi lên một xe lửa từ Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trên đường đến Nha Trang đánh dấu chuyến xe lửa đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam. Đương nhiên, với niềm đam mê của chúng tôi cho tàu du lịch trên tất cả các phương tiện vận tải, chúng tôi đang cạnh với sự phấn khích.

Lúc đầu chúng tôi khá bối rối mà giỏ hàng để hội đồng quản trị cho rằng nhiều xe có số lượng tương tự như chúng ta. Ở Việt Nam, có một số toa xe dành riêng cho các công ty tư nhân, chẳng hạn như ET Pumpkin và Đông phương Đông, thêm vào sự nhầm lẫn của chúng tôi.

Ngay cả những tiếp viên bán vé đã cho chúng tôi xáo trộn xung quanh khỏi giỏ hàng vào giỏ hàng cho đến khi cuối cùng chúng tôi giải quyết trên đúng một và ngồi xuống ghế của chúng tôi. Đoàn tàu đã được đóng gói và một số tồn tại một vài châu Âu ngồi cạnh chúng tôi là người nước ngoài duy nhất trên tàu. Một điều chúng ta ngay lập tức nhận thấy là các đoàn tàu không được duy trì cũng như một số người khác, chúng tôi đã được vào trong khu vực châu Á. Đệm ghế của chúng tôi đã bị sờn và tùy chọn ngả đã bị hỏng. Không phân biệt, chúng tôi vẫn vui mừng khi được tham gia một chuyến tàu như trái ngược với trên một chiếc xe buýt.

This is part of our Travel in Vietnam series. We’re making a series of videos showcasing Vietnamese culture, Vietnamese arts, Vietnamese foods, Vietnamese religion and Vietnamese people.

Proudly presented by: , , &

All photos and video taken by Samuel Jeffery (Nomadic Samuel) and Audrey Bergner (That Backpacker).

This video features the song ”Rocket – Kevin Macleod” available under a Creative Commons Attribution-Commercial license.

Nguồn: https://nhadattv.net

Xem thêm bài viết khác: https://nhadattv.net/bat-dong-san/

30 COMMENTS

 1. that is your great experience by train ride in vietnam. But, it is better if you book train ticket of New Livitrans for the next. Wish you have a great journey in vietnam

 2. how longs the train trip. heading there soon and looks good found flights aroung $35 and i think the trains around that too? from what i looked up said it was a 411km trip on the train, just didnt say a time frame

 3. Glad you enjoyed the experience. Still recommend you to take the cabin with bunk beds next time. It's much more comfortable and private.

 4. my whole family is vietnamese this name is vietnamese my grandma grandpa is in america but my great granpa and grandma in in vietnam i got to vietnam but it took 2 airplane rides to vietnam luckily the 2nd ride was 1hour but the first ride 1 day

 5. take a train in vn, you must buy vip ticket ,, as air condition room, with bed ,,, you can  sleep and lay down ,,, never buy chair ticket  never never

 6. Great vid and informative. Costs- you say your costs were between 30/50€ a day, yet you took "tours?" You also gave your best best destinations throughout Vietnam yet you did not rate Nah Trang? Any particular reason? We've heard lots of conflicting stories regarding the Russians in Nah Trang, have you? Who were the people you booked your trekking through, that's right up my street! My wife and I are leaving Cambodia for Vietnam Friday 12th and are following up the same route as yourselves to Hanoi. We expect to take a motorcycle tour from Nah Trang to Hoi an for approx 7 days, so thanks for the feedback re: Hoi an. Loving the YouTube clips, great stuff. The tash has to go tho, Google Kieth Lemon in UK, he'll understand.

 7. you didn't really say too much about the train itself. how was the ride? how much was the fare? how long did it take? was it on schedule? i don't really care what you had to eat or about your "new look mustache", dude. if you want to post travel videos maybe actually have something to say about travel

 8.   ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ
                     大佛顶首楞严神咒
  Nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát ( 3 biến )
  Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Thủ Lăng nghiêm vương thế hi hữu
  Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng kì hoạch Pháp thân
  Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương. Hoàn độ như thị hằng sa chúng
  Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Thị tắc danh vi báo Phật ân
  Phục thỉnh Thế Tôn vi chứng minh. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập
  Như nhất chúng sinh vị thành Phật. Chung bất ư thử thủ nê hoàn
  Đại  hùng đại lực đại từ bi. Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc
  Lệnh ngã tảo đăng Vô Thượng giác. Vu Thập phương giới tọa Đạo tràng
  Thuấn nhã đa tính khả tiêu vong. Thước Ca Ra Tâm vô động chuyển
  Nam mô thường trụ thập phương Phật
  Nam mô thường trụ thập phương Pháp
  Nam mô thường trụ thập phương Tăng
  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm
  Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô Kim Cương tạng Bồ Tát
   
  Nhĩ thời Thế Tôn. Tòng nhục kế trung
  Dũng bách Bảo quang. Quang trung dũng xuất
  Thiên diệp Bảo Liên. Hữu hóa Như Lai
  Tọa Bảo Hoa trung. Đỉnh phóng thập đạo
  Bách bảo quang minh. Nhất nhất quang minh
  Giai biến thị hiện.Thập hằng hà sa.Kim Cương mật tích
  Kình sơn trì xứ. Biến Hư không giới
  Đại chúng ngưỡng quan. Úy ái kiêm bao
  Cầu Phật ai hựu. Nhất tâm thính Phật
  Vô kiến đỉnh tướng. Phóng quang Như Lai
  Tuyên thuyết Thần chú:
         
          ĐỆ NHẤT HỘI
  Nam mô tát đát tha tô già đa da
  A ra ha đế tam miểu tam bồ đà tả
  Tát đát tha Phật Đà câu chi sắt ni sam
  Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đá bệ tệ
  Nam mô tát đá mẫm tam miệu tam bồ đà
  Câu chi mẫm Sa xá ra bà ca tăng già mẫm
  Nam mô lô kê A La Hán đá mẫm
  Nam mô tô lô đa ba na mẫm
  Nam mô sa yết rị đà già di mẫm
  Nam mô lô kê tam miệu già đá mẫm
  Tam miệu già ba ra để ba đa na mẫm
  Nam mô đề bà li sắt nản
  Nam mô tất đà da Tì địa da đà ra li sắt nản
  Xá ba nô yết ra ha Sa ha sa ra ma tha mẫm
  Nam mô bạt ra ha ma nê Nam mô nhân đà ra da
  Nam mô bà già bà đế Rô đà ra da
  Ô ma bát đế Sa hê dạ ra Nam mô bà già bà đế
  Na ra dã noa da Bàn giá ma ha tam mộ đà da
  Nam mô tất yết rị đa da Nam mô bà già bà đế
  Ma ha ca ra da Địa rị bát lạt na già da
  Tì đà ra Ba noa ca ra da A địa mục đế
  Thi ma xá na nê Bà tất nê  Ma đát rị già noa
  Nam mô tất yết rị đa da  Nam mô bà già bà đế
  Đá tha già đá câu ra da Nam mô bát đầu ma câu ra da
  Nam mô bạt xà ra câu ra da Nam mô ma ni câu ra da
  Nam mô già xà câu ra da Nam mô bà già bà đế
  Đế rị trà thâu ra tây na Ba ra ha ra Noa ra xà da
  Đá tha già đa ra Nam mô bà già bà đế
  Nam mô a di đá bà da  Đá tha già đa da
  A ra ha đế Tam miểu tam bồ đà da Nam mô bà già gà đế
  A sô bệ da Đá tha già đa da A ra ha đế
  Tam miệu tam bồ đà da Nam mô bà già bà đế
  Bệ sa xà da Câu rô phệ trụ rị da
  Bát ra bà ra xà da Đá tha già đa da
  Nam mô bà già bà đế Tam bổ sư bí đa
  Tát lân nại ra lạt xà da Đá tha già đa da
  A ra ha đế Tam miệu tam bồ đà da
  Nam mô bà già bà đế Xá kê dã mẫu na duệ
  Đá tha già đa da A ra ha đế
  Tam miệu tam bồ đà da Nam mô bà già bà đế
  Lạt đát na kê đô ra xà da Đá tha già đa da
  A ra ha đế  Tam miệu tam bồ đà da
  Đế biều nam mô tát yết rị đa Ế đàm bà già bà đa
  Tát đát tha già đô sắt ni sam Tát đát đa bát đát lam
  Nam mô a bà ra thị đam Bát ra đế dương kì ra
  Tát ra bà  Bộ đa yết ra ha Ni yết ra ha yết ca ra ha ni
  Bạt ra bí địa gia Sất đà nhĩ A ca ra mật rị trụ
  Bát rị đát ra da Nãnh yết rị Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni
  Tát ra bà đột sắt tra Đột tất phạp bát ra nhĩ phạt ra ni
  Giả đô ra thất đế mẫm Yết ra ha Sa ha tát ra nhã xà
  Tì đa băng tát na yết rị A sắt cha băng xá đế mẫm
  Na xoa sát đát ra nhã xà  Ba ra tát đà na yết rị
  A sắt cha mẫm Ma ha yết ra ha nhã xà
  Tì đa băng tát na yết rị Tát bà xá đô rô Nhĩ bà ra nhã xà
  Hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni
  Bí sa xá Tất đát ra A cát ni ô đà ca ra nhã xà
  A bát ra thị đa cụ ra Ma ha bát ra chiến trì
  Ma ha điệp đa Ma ha đế xà Ma ha thuế đa xà bà ra
  Ma ha bạt ra bàn đà ra Bà tất nhĩ A rị gia đa da
  Tì rị câu chi Thệ bà tì xà da Bạt xà ra ma lễ để
  Tì xá rô đá Bột đằng võng ca
  Bạt xà ra chế hát na ra giá Ma ha chế bà bát ra chất đa
  Bạt xà ra thiện trì Tì xá ra giá
  Phiến đa xá bệ đề bà Bổ thị đa Tô ma rô ba
  Ma ha thuế đa A rị gia đa da Ma ha bà ra a bát ra
  Bạt xà ra thương yết ra chế bà Bạt xà ra câu ma rị
  Câu lam đà rị. Bạt xà ra hát tát đa giá
  Tì địa gia, kiền giá na Ma rị ca. Hốt tô mẫu Bà yết ra đá na
  Bệ rô giá na câu rị da,. Dạ ra thố Sắt ni sam
  Tì chiết lam bà ma ni giá. Bạt xà ra Ca na ca Ba ra bà
  Rô xà na Bạt xà ra Đốn trĩ giá. Thuế đa gia Ca ma ra
  Sát xa thi Bà ra bà. Ế đế di đế. Mẫu đà ra yết noa
  Sa bệ ra sám. Quật phạm đô. Ấn thố na mạ mạ tả
   
                  ĐỆ NHỊ HỘI
  Ô hồng, rị sắt yết noa. Bát lạt xá tất đa.
  Tát đát tha già đô sắt ni sam
  Hổ hồng. Đô rô úng. Chiêm bà na
  Hổ hồng. Đô rô úng. Tất đam bà na
  Hổ hồng. Đô rô úng. Ba ra sắt địa gia Tam bát xoa noa yết ra
  Hổ hồng. Đô rô úng. Tát bà dược xoa hát ra sát sa
  Yết ra ha nhã xà, Tì đằng băng tát na yết ra
  Hổ hồng. Đô rô úng. Giả đô ra thi để mẫm
  Yết ra ha Sa ha tát ra mẫm. Tì đằng băng tát na ra
  Hổ hồng. Đô rô úng. Ra xoa bà già phạm
  Tát đát tha. Già đô sắt ni sam. Ba ra điểm xà cát rị
  Ma ha Sa ha tát ra. Bột thụ sa ha tát ra thất rị sa
  Câu chi sa ha tát nê Đế lệ. A tệ đề thị bà rị đa
  Cha cha anh ca. Ma ha bạt xà rô đà ra. Đế rị bồ bà na
  Mạn trà ra. Ô hồng. Sa tất đế bạc bà đô
  Mạ mạ. Ấn thố na mạ mạ tả.
   
                  ĐỆ TAM HỘI
  Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kì ni bà dạ
  Ô đà ca bà dạ. Tì sa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ
  Bà ra chước yết ra bà dạ. Đột sắt xoa bà dạ
  A xá nhĩ bà dạ. A ca ra Mật rị trụ bà dạ
  Đà ra ni bộ di kiếm. Ba già ba đà bà dạ
  Ô ra ca bà đa bà dạ. Lạt xà đàn trà bạ dạ
  Na già bà dạ. Tì điều đát bà dạ
  Tô ba ra noa bà dạ. Dược xoa yết ra ha
  Ra xoa tư yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha
  Tì xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha
  Cưu bàn trà yết ra ha. Bổ đan na yết ra ha
  Ca cha bổ đan na yết ra ha
  Tất kiền độ yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha
  Ô đàn ma đà yết ra ha. Sa dạ yết ra ha
  Hê rị bà đế yết ra ha. Xà đa ha rị mẫm
  Yết bà ha rị mẫm. Rô địa ra ha rị mẫm
  Mang sa ha rị mẫm. Mế đà ha rị mẫm
  Ma xà ha rị mẫm. Xà đa hạ rị nữ. Thị tỉ đa ha rị mẫm
  Tì đa ha rị mẫm Bà đa ha rị mẫm A du giá ha rị nữ
  Chất đa ha rị nữ Đế sam tát bệ sam Tát bà yết ra ha mẫm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ba rị bạt ra giả ca Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Trà diễn ni hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ma ha bát du bát đát dạ Rô đà ra hất dị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Na ra dạ noa Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Đát đỏa già rô trà tây hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ma ha ca ra ma đát dị già noa hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ca ba rị ca Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Xà gia yết ra ma độ yết ra
  Tát bà ra tha sa đạt na hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Giả đốt ra bà kì nễ hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Tì rị dương hất rị tri Nan đà kê sa ra già noa bát đế
  Sách hê dạ Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Na yết na xá ra bà noa hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri A la hán hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Tì đa ra già hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Bạt xà ra ba nễ Cụ hê dạ cụ hê dạ
  Ca địa bát đế hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ra xoa võng Bà già phạm Ấn thố na mạ mạ tả
   
                  ĐỆ TỨ HỘI
  Bà già phạm Tát đát đa bát đát ra Nam mô Tụy Đô đế
  A tất đa na ra lạt ca Ba ra bà tất phổ tra
  Tì ca tát đát đa bát đế rị Thập Phật ra Thập Phật ra
  Đà ra đà ra Tần đà ra Tần đà ra Sân đà sân đà
  Hổ hồng Hổ hồng Phán tra Phán tra Phán tra Phán tra Phán tra
  Sa ha Hê hê phán A mưu ca da phán
  A ba ra đề ha đa phán Bà ra ba ra đà phán
  A tố ra tì đà ra ba ca phán Tát bà đề bệ tệ phán
  Tát bà na già tệ phán Tát bà dược xoa tệ phán
  Tát bà Càn thát bà tệ phán Tát bà bổ đan na tệ phán
  Ca tra bổ đan na tệ phán Tát bà đột lang chỉ đế tệ phán
  Tát bà đột sáp tỉ lê hất sắt đế tệ phán
  Tát bà thập bà rị tệ phán Tát bà a bá tất ma lê tệ phán
  Tát bà xá ra bà noa tệ phán Tát bà địa đế kê tệ phán
  Tát bà đát ma đà kế tệ phán Tát bà tì đà da ra thệ giá lê tệ phán
  Xà dạ yết ra ma độ yết ra Tát bà ra tha sa đà kê tệ phán
  Tì địa dạ giá rị tệ phán Giả đô ra phọc kì nễ tệ phán
  Bạt xà ra câu ma rị Tì đà dạ ra thệ tệ phán
  Ma ha ba ra đinh dương xoa kì rị tệ phán
  Bạt xà ra thương yết ra dạ Ba ra trượng kì ra xà gia phán
  Ma ha ca ra dạ Ma ha mạt đát rị ca noa
  Nam mô sa yết rị đa dạ phán Bí sắt noa tì duệ phán
  Bột ra ha Mâu ni duệ phán A kì ni duệ phán
  Ma ha yết rị duệ phán Yết ra đàn trì duệ phán
  Miệt đát rị duệ phán Lao đát rị duệ phán
  Giá văn trà duệ phán Yết lã ra đát rị duệ phán
  Ca bát rị duệ phán A địa mục chất đa ca thi ma xá na
  Bà tư nễ duệ phán Diễn cát chất Tát đoả bà tả
  Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả
   
                  ĐỆ NGŨ HỘI
  Đột sắt tra chất đa A mạt đát rị chất đa Ô xà ha ra
  Già bà ha ra Rô địa ra ha ra Bà sa ha ra
  Ma xà ha ra Xà đa ha ra Thị bí đa ha ra
  Bạt lược dạ ha ra Càn đà ha ra Bổ sử ba ha ra
  Phả ra ha ra Bà tả ha ra Bát ba chất đa
  Đột sắt tra chất đa Lao đà ra chất đa
  Dược xoa yết ra ha Ra sát sa yết ra ha
  Bế lệ đa yết ra ha Tì xá giá yết ra ha
  Bộ đa yết ra ha Cưu bàn trà yết ra ha
  Tất càn đà yết ra ha Ô đát ma đà yết ra ha
  Sa dạ yết ra ha A bá tát ma ra yết ra ha
  Trạch khê cách trà kì ni yết ra ha
  Rị Phật đế yết ra ha Xà di ca yết ra ha
  Xá câu ni yết ra ha Lao đà ra nan địa ca yết ra ha
  A lam bà yết ra ha Càn độ ba ni yết ra ha
  Thập phạt ra yên ca hê ca Trụy đế dược ca
  Đát lệ đế dược ca Giả đột thác ca
  Ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra
  Bạc để ca Tị để ca Thất lệ sắt mật ca
  Sa nễ bát đế ca Tát bà thập phạt ra
  Thất rô cát đế Mạt đà bệ đạt rô chế kiếm
  A ỷ rô kiềm Mục khê rô kiềm Yết rị đột rô kiềm
  Yết ra ha yết lam Yết noa du lam Đạn đa du lam
  Hất rị dạ du lam Mạt mạ du lam
  Bát rị thất bà du lam Bí lật sắt tra du lam
  Ô đà ra du lam Yết tri du lam
  Bạt tất đế du lam Ô rô du lam Thường già du lam
  Hát tất đa du lam Bạt đà du lam
  Sa phòng áng già bát ra trượng già du lam
  Bộ đa bí đá trà Chà kì ni thập bà ra
  Đà đột rô ca kiến đốt rô cát tri bà lộ đa tì
  Tát bát rô ha lăng già Du sa đát ra sa na yết ra
  Tì sa dụ ca A kì ni ô đà ca   Mạt ra bệ ra kiến đá ra
  A ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca
  Địa lật lạt tra Bí rị sắt chất ca Tát bà ra câu na
  Tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô
  Mạt ra thị phệ đế sam sa bệ sam
  Tất đát đa bát đát ra Ma ha bạt xà rô sắt ni sam
  Ma ha bát lạt trượng kì lam
  Dạ ba đột đà xá dụ xà na Biện đát lệ noa
  Tì đà gia bàn đàm ca rô di Đế thù bàn đàm ca rô di
  Bát ra tì đà bàn đàm ca rô di Đát điệt tha
  Úm A na lệ Tì xá đề Bệ ra bạt xà ra đà rị
  Bàn đà bàn đà nhĩ Bạt xà ra Báng ni phán
  Hổ hồng đô rô ung phán Sa bà ha
   
        THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM
                                 ĐÀ LA NI
  Nam mô hát ra đát na đá la dạ ra. Nam mô a rị da bà lô yết đế
  Thước bát ra da Bồ đề tát đóa bà da Ma ha tát đóa bà da Ma ha
  ca lô ni ra da Úm tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả.Nam mô tất
  cát lị đóa y mông a rị da Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam
  mô na ra cẩn trì Hê rị ma ha bàn đá sa mế Tát bà a tha đậu thâu
  bằng. A thệ dựng tát bà tát đá Nam ma bà tát đá Nam ma bà da Ma
  Phạt đặc đậu đát điệt tha Úm a bà lô hê Lô ca đế ca ra đế di hê rị
  Ma ha Bồ đề tát đóa. Tát bà tát bà Ma ha ma ha Ma hê ma hê rị
  đà dựng Câu lô câu lô yết mông Độ lô độ lô Phạt xà ra đế. Ma ha
  Phạt xà ra đế. Đà ra đà ra địa rị ni Thất Phật ra da Giá ra giá ra
  Ma ma phạt ma ra mục đế lệ Y hê di hê Thất na thất na A ra sấm
  Phật ra xá lợi Phạt ra phạt sấm Phật ra xá ra Hô lô hô lô ma ra
  Hô lô hô lô hê rị Sa ra sa ra Tất rị tất rị Tô lô tô lô Bồ đề dạ Bồ đề dạ
  Bồ đà dạ Bồ đà dạ Di Đế rị dạ Na ra cẩn trì Địa rị sắt ni na. Ba
  Dạ ma na sa bà ha Tất đà dạ sa bà ha Ma ha tất đà dạ sa bà ha
  Tất đà dụ nghệ thất bà ra da sa bà ha Na ra cẩn trì sa bà ha
  Ma ha na ra sa bà ha Tất ra tăng a mục già da sa bà ha
  Sa bà ma ha a tất đà dạ sa bà ha Giả cát ra a tất đà dạ sa bà ha
  Ma bà rị thắng yết ra dạ sa bà ha.
          Nam mô hát ra đát na đá la dạ da. Nam mô a rị da bà lô
  cát đế thước bà ra dạ sa bà ha
          Úm tất điện đô Mạn đá ra Bát đà ra Sa bà ha
                          DƯƠNG CHI TỊNH THỦY TÁN
          Dương chi tịnh thủy. Biến sái Tam Thiên
          Tính không bát đức lợi Nhân Thiên
          Phúc thọ quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên
          Hỏa diệm hóa Hồng Liên
  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (  3 biến )
                
              NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI
  Nam mô Phật Đà da. Nam mô Đạt Ma da. Nam mô Tăng già da.Nam mô Quan Tự Tại Bồ Tát ma ha tát. Cụ Đại Bi tâm giả. Đát điệt tha. Úm chước yết ra phạt để chấn đa mạt ni. Ma ha bát đăng mế. Rô rô rô rô để sắt tra.  Thước ra a yết lị sa dạ. Hồng phấn sa ha. Úm bát thạp ma. Chấn đa mạt ni. Thước ra hồng.Úm bát lạt đà bát đản mế hồng
                         TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
          Nẵng mồ tam mãn đá. Mẫu đà mẫm A bát ra để Hạ đa xá. Sa nẵng mẫm.Đát điệt tha.Úm già già già hế già hế Hồng hồng.Nhập phạ ra Nhập phạ ra.Bát ra nhập phạ ra Bát ra nhập phạ ra.Để sắt xá Để sắt xá . Sắt chí lị Sắt chí lị.Sa phấn tra Sa phấn tra.Phiến để ca. Thất dị duệ Sa phạ ha.
         
          CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ
  Nam mô Phật Đà da. Nam mô Đạt ma da. Nam mô Tăng già da.Úm tất đế hộ rô rô. Tất đô rô. Chỉ lị ba Cát lị bà Tất đạt rị Bố rô rị Sa bà ha
          PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ
  Khể thủ quy y Tô Tất Đế. Đầu diện đính lễ thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
  Nam mô tát đá mẫm tam miệu tam bồ đà Câu chi mẫm.Đát điệt tha.Úm chiết lệ chủ lệ chủ lệ Chuẩn Đề sa bà ha.
      
                   THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH
                       QUANG MINH  VƯƠNG ĐÀ LA NI
  Úm nại ma ba cát ngõa đế.A ba la mật đạp.A ưu rị A nạp. Tô tất đế thực chập dạp Điệp tả ra tể dã. Đát tháp nghiệt đạt dã. A ra ha đế.Tam dược tam bất đạt dã.Đát nễ dã tháp. Úm tát rị ba. Tang tư cát rị bát rị thuật đạp. Đạt ra mã đế. Nghiệt nghiệt nại tang mã ngột nghiệt đế. Sa ba ngõa tỉ thuật đế. Mã hát nại dã.  Bát rị ngõa rị sa hát.
   
                        DƯƠC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN
          Nam mô bạc già phạt đế. Bệ sát xã lũ rô bệ lưu li bát lạt bà. Hát ra xà dã. Đát tha yết đa dã  A ra hát đế.Tam miểu tam bột đà da Đát điệt tha.Úm bệ sát thệ Bệ sát thệ. Bệ sát xã. Tam một yết đế sa ha.
                 
              QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN
                          (Lục tự Đại Minh chú )
  Úm ma ni bát minh hồng. Ma hạt nghê nha nạp. Tích đô đặc ba đạt tích đặc ta nạp. Vi đạt rị cát tát nhi cán nhi tháp.Bốc rị tất tháp Cát nạp bổ ra nạp. Nạp bốc rị. Du thắc ban nạp. Nại ma rô cát. Thuyết ra da sa ha
                 
                   THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN
          Li bà li bà đế. Cầu ha cầu ha đế. Đà ra ni đế. Ni ha ra đế. Tì lê nễ đế.Ma ha già đế. Chân lăng càn đế a bà ha.
   
                  VÃNG SINH TỊNH THỔ THẦN CHÚ
          Nam mô A Di đá bà dạ. Đá tha già đá dạ.Đá địa dạ tha.A Di lị đô bà tì. A di lị đa tất đam bà tì.A Di lị đa tì ca lan đế.A Di lị đa tì ca lan đa. Già di nị Già già na. Chỉ đa ca lị sa bà ha.
                          THIỆN NỮ THIÊN CHÚ
                  ( Đại Cát Tường Thiên Nữ chú )
          Nam mô Phật đà. Nam mô đạt ma. Nam mô Tăng già. Nam mô thất lị. Ma ha đề tị da. Đát nễ dã tha ba lị phú lâu na. Giá lị tam mạn đà đạt xá ni. Ma ha tì ha la già đế. Tam mạn đà tì ni già đế. Ma ha ca lị dã. Ba nễ ba ra ba nễ. Tát lị phạ lật tha. Tam mạn đà tu bát lê đế. Phú lệ na A lị na đạt ma đế. Ma ha tì cổ tất đế. Ma ha Di Lặc Đế. Lâu pha tăng kì đế.Hê đế tỉ Tăng kì hê đế. Tam mạn đà A tha A nâu Bà ra ni.
          Nam mô Li Cấu Địa Bồ Tat ma ha tát.
   
             QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG 
                                           CHÂN NGÔN
                  Án A rô lặc kế sa bà ha
    ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT DIỆT ĐỊNH NGHIỆP
                                     CHÂN NGÔN
                  Úm bát ra mạt lân đà lãnh sa bà ha
                  TIÊU GIẢI BỆNH CHÚ
          Úm Thất li đa Thất li đa Quân tra li Sa bà ha
                  BÁO PHỤ MẪU ÂN CHÚ
          Nam mô mật lật đa. Đá bà duệ sa ha
  (Tháng 7 Âm lịch mỗi ngày tụng niệm chú này 49 biến có thể báo ân Phụ Mẫu.Phụ Mẫu hiện còn sống sẽ diên thọ. Nếu đã khuất thì sẽ được siêu thoát. )
                            THU KINH KỆ
                  Tam đồ vĩnh tức thường ly khổ
                  Lục thú hưu tùy mịch một nhân
                  Hà sa hàm thức ngộ chân như
                  Vạn loại hữu tình đăng bỉ ngạn                       
                                 XÁM HỐI KỆ
  Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp.Giai do vô thủy tham sân si   
  Tòng thân ngữ ý chi sở sinh  Nhất thiết ngã kim giai xám hối
  Tội tòng tâm khởi tương tâm xám.Tâm nhược diệt thời Tội diệc vong
  Tâm diệt tội vong lưỡng câu không.Thị tắc danh vi chân xám hối.
   
                      HỒI HƯỚNG VĂN
  Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não
  Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu
  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
  Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
                       HỒI HƯỚNG KỆ
  Nguyện dĩ thử công đức. Trang nghiêm Phật Tịnh Thổ
  Thượng báo tứ trọng ân. Hạ tế Tam Đồ khổ
  Nhược hữu kiến văn giả. Tất phát Bồ Đề tâm
  Tận thử nhất báo thân. Đồng sinh Cực Lạc Quốc.
   
                          BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
          Quan Tự Tại Bồ Tát. Hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách
          Xá Lợi Tử   Sắc bất dị không Không bất dị sắc  Sắc tức thị không  Không tức thị sắc Thụ tưởng hành thức  Diệc phục như thị
          Xá Lợi Tử   Thị chư Pháp không tướng  Bất sinh bất diệt  Bất cấu bất tịnh  Bất tăng bất giảm  Thị cố không trung vô sắc  Vô thụ tưởng hành thức  Vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý  Vô sắc thanh hương vị xúc pháp  Vô nhãn giới  Nãi chí vô ý thức giới  Vô vô minh  Diệc vô vô minh tận  Nãi chí vô lão tử  Diệc vô lão tử tận  Vô khổ tập diệt đạo  Vô trí diệc vô đắc Dĩ vô sở đắc cố  Bồ Đề tát đóa  Y Bát Nhã ba la mật đa cố  Tâm vô quải ngại  Vô quải ngại cố  Vô hữu khủng phố  Viễn li điên đảo mộng tưởng  Cứu kính Niết Bàn  Tam Thế Chư Phật  Y Bát Nhã ba la mật đa cố   Đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề  Cố tri Bát Nhã ba la mật đa  Thị Đại Thần Chú  Thị Đại Minh Chú   Thị Vô Thượng Chú   Thị vô đẳng đẳng chú   Năng trừ nhất thiết khổ   Chân thực bất hư   Cố thuyết Bát Nhã ba la mật đa chú
   Tức thuyết chú viết :
  Yết Đế  Yết Đế   Ba la yết đế  Ba la tăng yết đế    Bồ Đề tát bà ha
  Ma ha Bát Nhã ba la mật đa   ( 7 biến )
   
   

 9.   ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ
                     大佛顶首楞严神咒
  Nam mô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát ( 3 biến )
  Diệu trạm tổng trì bất động tôn. Thủ Lăng nghiêm vương thế hi hữu
  Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Bất lịch tăng kì hoạch Pháp thân
  Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương. Hoàn độ như thị hằng sa chúng
  Tương thử thâm tâm phụng trần sát. Thị tắc danh vi báo Phật ân
  Phục thỉnh Thế Tôn vi chứng minh. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập
  Như nhất chúng sinh vị thành Phật. Chung bất ư thử thủ nê hoàn
  Đại  hùng đại lực đại từ bi. Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc
  Lệnh ngã tảo đăng Vô Thượng giác. Vu Thập phương giới tọa Đạo tràng
  Thuấn nhã đa tính khả tiêu vong. Thước Ca Ra Tâm vô động chuyển
  Nam mô thường trụ thập phương Phật
  Nam mô thường trụ thập phương Pháp
  Nam mô thường trụ thập phương Tăng
  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam mô Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm
  Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô Kim Cương tạng Bồ Tát
   
  Nhĩ thời Thế Tôn. Tòng nhục kế trung
  Dũng bách Bảo quang. Quang trung dũng xuất
  Thiên diệp Bảo Liên. Hữu hóa Như Lai
  Tọa Bảo Hoa trung. Đỉnh phóng thập đạo
  Bách bảo quang minh. Nhất nhất quang minh
  Giai biến thị hiện.Thập hằng hà sa.Kim Cương mật tích
  Kình sơn trì xứ. Biến Hư không giới
  Đại chúng ngưỡng quan. Úy ái kiêm bao
  Cầu Phật ai hựu. Nhất tâm thính Phật
  Vô kiến đỉnh tướng. Phóng quang Như Lai
  Tuyên thuyết Thần chú:
         
          ĐỆ NHẤT HỘI
  Nam mô tát đát tha tô già đa da
  A ra ha đế tam miểu tam bồ đà tả
  Tát đát tha Phật Đà câu chi sắt ni sam
  Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đá bệ tệ
  Nam mô tát đá mẫm tam miệu tam bồ đà
  Câu chi mẫm Sa xá ra bà ca tăng già mẫm
  Nam mô lô kê A La Hán đá mẫm
  Nam mô tô lô đa ba na mẫm
  Nam mô sa yết rị đà già di mẫm
  Nam mô lô kê tam miệu già đá mẫm
  Tam miệu già ba ra để ba đa na mẫm
  Nam mô đề bà li sắt nản
  Nam mô tất đà da Tì địa da đà ra li sắt nản
  Xá ba nô yết ra ha Sa ha sa ra ma tha mẫm
  Nam mô bạt ra ha ma nê Nam mô nhân đà ra da
  Nam mô bà già bà đế Rô đà ra da
  Ô ma bát đế Sa hê dạ ra Nam mô bà già bà đế
  Na ra dã noa da Bàn giá ma ha tam mộ đà da
  Nam mô tất yết rị đa da Nam mô bà già bà đế
  Ma ha ca ra da Địa rị bát lạt na già da
  Tì đà ra Ba noa ca ra da A địa mục đế
  Thi ma xá na nê Bà tất nê  Ma đát rị già noa
  Nam mô tất yết rị đa da  Nam mô bà già bà đế
  Đá tha già đá câu ra da Nam mô bát đầu ma câu ra da
  Nam mô bạt xà ra câu ra da Nam mô ma ni câu ra da
  Nam mô già xà câu ra da Nam mô bà già bà đế
  Đế rị trà thâu ra tây na Ba ra ha ra Noa ra xà da
  Đá tha già đa ra Nam mô bà già bà đế
  Nam mô a di đá bà da  Đá tha già đa da
  A ra ha đế Tam miểu tam bồ đà da Nam mô bà già gà đế
  A sô bệ da Đá tha già đa da A ra ha đế
  Tam miệu tam bồ đà da Nam mô bà già bà đế
  Bệ sa xà da Câu rô phệ trụ rị da
  Bát ra bà ra xà da Đá tha già đa da
  Nam mô bà già bà đế Tam bổ sư bí đa
  Tát lân nại ra lạt xà da Đá tha già đa da
  A ra ha đế Tam miệu tam bồ đà da
  Nam mô bà già bà đế Xá kê dã mẫu na duệ
  Đá tha già đa da A ra ha đế
  Tam miệu tam bồ đà da Nam mô bà già bà đế
  Lạt đát na kê đô ra xà da Đá tha già đa da
  A ra ha đế  Tam miệu tam bồ đà da
  Đế biều nam mô tát yết rị đa Ế đàm bà già bà đa
  Tát đát tha già đô sắt ni sam Tát đát đa bát đát lam
  Nam mô a bà ra thị đam Bát ra đế dương kì ra
  Tát ra bà  Bộ đa yết ra ha Ni yết ra ha yết ca ra ha ni
  Bạt ra bí địa gia Sất đà nhĩ A ca ra mật rị trụ
  Bát rị đát ra da Nãnh yết rị Tát ra bà bàn đà na mục xoa ni
  Tát ra bà đột sắt tra Đột tất phạp bát ra nhĩ phạt ra ni
  Giả đô ra thất đế mẫm Yết ra ha Sa ha tát ra nhã xà
  Tì đa băng tát na yết rị A sắt cha băng xá đế mẫm
  Na xoa sát đát ra nhã xà  Ba ra tát đà na yết rị
  A sắt cha mẫm Ma ha yết ra ha nhã xà
  Tì đa băng tát na yết rị Tát bà xá đô rô Nhĩ bà ra nhã xà
  Hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni
  Bí sa xá Tất đát ra A cát ni ô đà ca ra nhã xà
  A bát ra thị đa cụ ra Ma ha bát ra chiến trì
  Ma ha điệp đa Ma ha đế xà Ma ha thuế đa xà bà ra
  Ma ha bạt ra bàn đà ra Bà tất nhĩ A rị gia đa da
  Tì rị câu chi Thệ bà tì xà da Bạt xà ra ma lễ để
  Tì xá rô đá Bột đằng võng ca
  Bạt xà ra chế hát na ra giá Ma ha chế bà bát ra chất đa
  Bạt xà ra thiện trì Tì xá ra giá
  Phiến đa xá bệ đề bà Bổ thị đa Tô ma rô ba
  Ma ha thuế đa A rị gia đa da Ma ha bà ra a bát ra
  Bạt xà ra thương yết ra chế bà Bạt xà ra câu ma rị
  Câu lam đà rị. Bạt xà ra hát tát đa giá
  Tì địa gia, kiền giá na Ma rị ca. Hốt tô mẫu Bà yết ra đá na
  Bệ rô giá na câu rị da,. Dạ ra thố Sắt ni sam
  Tì chiết lam bà ma ni giá. Bạt xà ra Ca na ca Ba ra bà
  Rô xà na Bạt xà ra Đốn trĩ giá. Thuế đa gia Ca ma ra
  Sát xa thi Bà ra bà. Ế đế di đế. Mẫu đà ra yết noa
  Sa bệ ra sám. Quật phạm đô. Ấn thố na mạ mạ tả
   
                  ĐỆ NHỊ HỘI
  Ô hồng, rị sắt yết noa. Bát lạt xá tất đa.
  Tát đát tha già đô sắt ni sam
  Hổ hồng. Đô rô úng. Chiêm bà na
  Hổ hồng. Đô rô úng. Tất đam bà na
  Hổ hồng. Đô rô úng. Ba ra sắt địa gia Tam bát xoa noa yết ra
  Hổ hồng. Đô rô úng. Tát bà dược xoa hát ra sát sa
  Yết ra ha nhã xà, Tì đằng băng tát na yết ra
  Hổ hồng. Đô rô úng. Giả đô ra thi để mẫm
  Yết ra ha Sa ha tát ra mẫm. Tì đằng băng tát na ra
  Hổ hồng. Đô rô úng. Ra xoa bà già phạm
  Tát đát tha. Già đô sắt ni sam. Ba ra điểm xà cát rị
  Ma ha Sa ha tát ra. Bột thụ sa ha tát ra thất rị sa
  Câu chi sa ha tát nê Đế lệ. A tệ đề thị bà rị đa
  Cha cha anh ca. Ma ha bạt xà rô đà ra. Đế rị bồ bà na
  Mạn trà ra. Ô hồng. Sa tất đế bạc bà đô
  Mạ mạ. Ấn thố na mạ mạ tả.
   
                  ĐỆ TAM HỘI
  Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kì ni bà dạ
  Ô đà ca bà dạ. Tì sa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ
  Bà ra chước yết ra bà dạ. Đột sắt xoa bà dạ
  A xá nhĩ bà dạ. A ca ra Mật rị trụ bà dạ
  Đà ra ni bộ di kiếm. Ba già ba đà bà dạ
  Ô ra ca bà đa bà dạ. Lạt xà đàn trà bạ dạ
  Na già bà dạ. Tì điều đát bà dạ
  Tô ba ra noa bà dạ. Dược xoa yết ra ha
  Ra xoa tư yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha
  Tì xá giá yết ra ha. Bộ đa yết ra ha
  Cưu bàn trà yết ra ha. Bổ đan na yết ra ha
  Ca cha bổ đan na yết ra ha
  Tất kiền độ yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha
  Ô đàn ma đà yết ra ha. Sa dạ yết ra ha
  Hê rị bà đế yết ra ha. Xà đa ha rị mẫm
  Yết bà ha rị mẫm. Rô địa ra ha rị mẫm
  Mang sa ha rị mẫm. Mế đà ha rị mẫm
  Ma xà ha rị mẫm. Xà đa hạ rị nữ. Thị tỉ đa ha rị mẫm
  Tì đa ha rị mẫm Bà đa ha rị mẫm A du giá ha rị nữ
  Chất đa ha rị nữ Đế sam tát bệ sam Tát bà yết ra ha mẫm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ba rị bạt ra giả ca Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Trà diễn ni hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ma ha bát du bát đát dạ Rô đà ra hất dị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Na ra dạ noa Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Đát đỏa già rô trà tây hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ma ha ca ra ma đát dị già noa hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ca ba rị ca Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Xà gia yết ra ma độ yết ra
  Tát bà ra tha sa đạt na hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Giả đốt ra bà kì nễ hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Tì rị dương hất rị tri Nan đà kê sa ra già noa bát đế
  Sách hê dạ Hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Na yết na xá ra bà noa hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri A la hán hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Tì đa ra già hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Bạt xà ra ba nễ Cụ hê dạ cụ hê dạ
  Ca địa bát đế hất rị đảm
  Tì đà dạ xà sân đà dạ di Kê đa dạ ri
  Ra xoa võng Bà già phạm Ấn thố na mạ mạ tả
   
                  ĐỆ TỨ HỘI
  Bà già phạm Tát đát đa bát đát ra Nam mô Tụy Đô đế
  A tất đa na ra lạt ca Ba ra bà tất phổ tra
  Tì ca tát đát đa bát đế rị Thập Phật ra Thập Phật ra
  Đà ra đà ra Tần đà ra Tần đà ra Sân đà sân đà
  Hổ hồng Hổ hồng Phán tra Phán tra Phán tra Phán tra Phán tra
  Sa ha Hê hê phán A mưu ca da phán
  A ba ra đề ha đa phán Bà ra ba ra đà phán
  A tố ra tì đà ra ba ca phán Tát bà đề bệ tệ phán
  Tát bà na già tệ phán Tát bà dược xoa tệ phán
  Tát bà Càn thát bà tệ phán Tát bà bổ đan na tệ phán
  Ca tra bổ đan na tệ phán Tát bà đột lang chỉ đế tệ phán
  Tát bà đột sáp tỉ lê hất sắt đế tệ phán
  Tát bà thập bà rị tệ phán Tát bà a bá tất ma lê tệ phán
  Tát bà xá ra bà noa tệ phán Tát bà địa đế kê tệ phán
  Tát bà đát ma đà kế tệ phán Tát bà tì đà da ra thệ giá lê tệ phán
  Xà dạ yết ra ma độ yết ra Tát bà ra tha sa đà kê tệ phán
  Tì địa dạ giá rị tệ phán Giả đô ra phọc kì nễ tệ phán
  Bạt xà ra câu ma rị Tì đà dạ ra thệ tệ phán
  Ma ha ba ra đinh dương xoa kì rị tệ phán
  Bạt xà ra thương yết ra dạ Ba ra trượng kì ra xà gia phán
  Ma ha ca ra dạ Ma ha mạt đát rị ca noa
  Nam mô sa yết rị đa dạ phán Bí sắt noa tì duệ phán
  Bột ra ha Mâu ni duệ phán A kì ni duệ phán
  Ma ha yết rị duệ phán Yết ra đàn trì duệ phán
  Miệt đát rị duệ phán Lao đát rị duệ phán
  Giá văn trà duệ phán Yết lã ra đát rị duệ phán
  Ca bát rị duệ phán A địa mục chất đa ca thi ma xá na
  Bà tư nễ duệ phán Diễn cát chất Tát đoả bà tả
  Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tả
   
                  ĐỆ NGŨ HỘI
  Đột sắt tra chất đa A mạt đát rị chất đa Ô xà ha ra
  Già bà ha ra Rô địa ra ha ra Bà sa ha ra
  Ma xà ha ra Xà đa ha ra Thị bí đa ha ra
  Bạt lược dạ ha ra Càn đà ha ra Bổ sử ba ha ra
  Phả ra ha ra Bà tả ha ra Bát ba chất đa
  Đột sắt tra chất đa Lao đà ra chất đa
  Dược xoa yết ra ha Ra sát sa yết ra ha
  Bế lệ đa yết ra ha Tì xá giá yết ra ha
  Bộ đa yết ra ha Cưu bàn trà yết ra ha
  Tất càn đà yết ra ha Ô đát ma đà yết ra ha
  Sa dạ yết ra ha A bá tát ma ra yết ra ha
  Trạch khê cách trà kì ni yết ra ha
  Rị Phật đế yết ra ha Xà di ca yết ra ha
  Xá câu ni yết ra ha Lao đà ra nan địa ca yết ra ha
  A lam bà yết ra ha Càn độ ba ni yết ra ha
  Thập phạt ra yên ca hê ca Trụy đế dược ca
  Đát lệ đế dược ca Giả đột thác ca
  Ni đề thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra
  Bạc để ca Tị để ca Thất lệ sắt mật ca
  Sa nễ bát đế ca Tát bà thập phạt ra
  Thất rô cát đế Mạt đà bệ đạt rô chế kiếm
  A ỷ rô kiềm Mục khê rô kiềm Yết rị đột rô kiềm
  Yết ra ha yết lam Yết noa du lam Đạn đa du lam
  Hất rị dạ du lam Mạt mạ du lam
  Bát rị thất bà du lam Bí lật sắt tra du lam
  Ô đà ra du lam Yết tri du lam
  Bạt tất đế du lam Ô rô du lam Thường già du lam
  Hát tất đa du lam Bạt đà du lam
  Sa phòng áng già bát ra trượng già du lam
  Bộ đa bí đá trà Chà kì ni thập bà ra
  Đà đột rô ca kiến đốt rô cát tri bà lộ đa tì
  Tát bát rô ha lăng già Du sa đát ra sa na yết ra
  Tì sa dụ ca A kì ni ô đà ca   Mạt ra bệ ra kiến đá ra
  A ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca
  Địa lật lạt tra Bí rị sắt chất ca Tát bà ra câu na
  Tứ dẫn già tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô
  Mạt ra thị phệ đế sam sa bệ sam
  Tất đát đa bát đát ra Ma ha bạt xà rô sắt ni sam
  Ma ha bát lạt trượng kì lam
  Dạ ba đột đà xá dụ xà na Biện đát lệ noa
  Tì đà gia bàn đàm ca rô di Đế thù bàn đàm ca rô di
  Bát ra tì đà bàn đàm ca rô di Đát điệt tha
  Úm A na lệ Tì xá đề Bệ ra bạt xà ra đà rị
  Bàn đà bàn đà nhĩ Bạt xà ra Báng ni phán
  Hổ hồng đô rô ung phán Sa bà ha
   
        THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM
                                 ĐÀ LA NI
  Nam mô hát ra đát na đá la dạ ra. Nam mô a rị da bà lô yết đế
  Thước bát ra da Bồ đề tát đóa bà da Ma ha tát đóa bà da Ma ha
  ca lô ni ra da Úm tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả.Nam mô tất
  cát lị đóa y mông a rị da Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam
  mô na ra cẩn trì Hê rị ma ha bàn đá sa mế Tát bà a tha đậu thâu
  bằng. A thệ dựng tát bà tát đá Nam ma bà tát đá Nam ma bà da Ma
  Phạt đặc đậu đát điệt tha Úm a bà lô hê Lô ca đế ca ra đế di hê rị
  Ma ha Bồ đề tát đóa. Tát bà tát bà Ma ha ma ha Ma hê ma hê rị
  đà dựng Câu lô câu lô yết mông Độ lô độ lô Phạt xà ra đế. Ma ha
  Phạt xà ra đế. Đà ra đà ra địa rị ni Thất Phật ra da Giá ra giá ra
  Ma ma phạt ma ra mục đế lệ Y hê di hê Thất na thất na A ra sấm
  Phật ra xá lợi Phạt ra phạt sấm Phật ra xá ra Hô lô hô lô ma ra
  Hô lô hô lô hê rị Sa ra sa ra Tất rị tất rị Tô lô tô lô Bồ đề dạ Bồ đề dạ
  Bồ đà dạ Bồ đà dạ Di Đế rị dạ Na ra cẩn trì Địa rị sắt ni na. Ba
  Dạ ma na sa bà ha Tất đà dạ sa bà ha Ma ha tất đà dạ sa bà ha
  Tất đà dụ nghệ thất bà ra da sa bà ha Na ra cẩn trì sa bà ha
  Ma ha na ra sa bà ha Tất ra tăng a mục già da sa bà ha
  Sa bà ma ha a tất đà dạ sa bà ha Giả cát ra a tất đà dạ sa bà ha
  Ma bà rị thắng yết ra dạ sa bà ha.
          Nam mô hát ra đát na đá la dạ da. Nam mô a rị da bà lô
  cát đế thước bà ra dạ sa bà ha
          Úm tất điện đô Mạn đá ra Bát đà ra Sa bà ha
                          DƯƠNG CHI TỊNH THỦY TÁN
          Dương chi tịnh thủy. Biến sái Tam Thiên
          Tính không bát đức lợi Nhân Thiên
          Phúc thọ quảng tăng diên. Diệt tội tiêu khiên
          Hỏa diệm hóa Hồng Liên
  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (  3 biến )
                
              NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI
  Nam mô Phật Đà da. Nam mô Đạt Ma da. Nam mô Tăng già da.Nam mô Quan Tự Tại Bồ Tát ma ha tát. Cụ Đại Bi tâm giả. Đát điệt tha. Úm chước yết ra phạt để chấn đa mạt ni. Ma ha bát đăng mế. Rô rô rô rô để sắt tra.  Thước ra a yết lị sa dạ. Hồng phấn sa ha. Úm bát thạp ma. Chấn đa mạt ni. Thước ra hồng.Úm bát lạt đà bát đản mế hồng
                         TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ
          Nẵng mồ tam mãn đá. Mẫu đà mẫm A bát ra để Hạ đa xá. Sa nẵng mẫm.Đát điệt tha.Úm già già già hế già hế Hồng hồng.Nhập phạ ra Nhập phạ ra.Bát ra nhập phạ ra Bát ra nhập phạ ra.Để sắt xá Để sắt xá . Sắt chí lị Sắt chí lị.Sa phấn tra Sa phấn tra.Phiến để ca. Thất dị duệ Sa phạ ha.
         
          CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ
  Nam mô Phật Đà da. Nam mô Đạt ma da. Nam mô Tăng già da.Úm tất đế hộ rô rô. Tất đô rô. Chỉ lị ba Cát lị bà Tất đạt rị Bố rô rị Sa bà ha
          PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ
  Khể thủ quy y Tô Tất Đế. Đầu diện đính lễ thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
  Nam mô tát đá mẫm tam miệu tam bồ đà Câu chi mẫm.Đát điệt tha.Úm chiết lệ chủ lệ chủ lệ Chuẩn Đề sa bà ha.
      
                   THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH
                       QUANG MINH  VƯƠNG ĐÀ LA NI
  Úm nại ma ba cát ngõa đế.A ba la mật đạp.A ưu rị A nạp. Tô tất đế thực chập dạp Điệp tả ra tể dã. Đát tháp nghiệt đạt dã. A ra ha đế.Tam dược tam bất đạt dã.Đát nễ dã tháp. Úm tát rị ba. Tang tư cát rị bát rị thuật đạp. Đạt ra mã đế. Nghiệt nghiệt nại tang mã ngột nghiệt đế. Sa ba ngõa tỉ thuật đế. Mã hát nại dã.  Bát rị ngõa rị sa hát.
   
                        DƯƠC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN
          Nam mô bạc già phạt đế. Bệ sát xã lũ rô bệ lưu li bát lạt bà. Hát ra xà dã. Đát tha yết đa dã  A ra hát đế.Tam miểu tam bột đà da Đát điệt tha.Úm bệ sát thệ Bệ sát thệ. Bệ sát xã. Tam một yết đế sa ha.
                 
              QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN
                          (Lục tự Đại Minh chú )
  Úm ma ni bát minh hồng. Ma hạt nghê nha nạp. Tích đô đặc ba đạt tích đặc ta nạp. Vi đạt rị cát tát nhi cán nhi tháp.Bốc rị tất tháp Cát nạp bổ ra nạp. Nạp bốc rị. Du thắc ban nạp. Nại ma rô cát. Thuyết ra da sa ha
                 
                   THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN
          Li bà li bà đế. Cầu ha cầu ha đế. Đà ra ni đế. Ni ha ra đế. Tì lê nễ đế.Ma ha già đế. Chân lăng càn đế a bà ha.
   
                  VÃNG SINH TỊNH THỔ THẦN CHÚ
          Nam mô A Di đá bà dạ. Đá tha già đá dạ.Đá địa dạ tha.A Di lị đô bà tì. A di lị đa tất đam bà tì.A Di lị đa tì ca lan đế.A Di lị đa tì ca lan đa. Già di nị Già già na. Chỉ đa ca lị sa bà ha.
                          THIỆN NỮ THIÊN CHÚ
                  ( Đại Cát Tường Thiên Nữ chú )
          Nam mô Phật đà. Nam mô đạt ma. Nam mô Tăng già. Nam mô thất lị. Ma ha đề tị da. Đát nễ dã tha ba lị phú lâu na. Giá lị tam mạn đà đạt xá ni. Ma ha tì ha la già đế. Tam mạn đà tì ni già đế. Ma ha ca lị dã. Ba nễ ba ra ba nễ. Tát lị phạ lật tha. Tam mạn đà tu bát lê đế. Phú lệ na A lị na đạt ma đế. Ma ha tì cổ tất đế. Ma ha Di Lặc Đế. Lâu pha tăng kì đế.Hê đế tỉ Tăng kì hê đế. Tam mạn đà A tha A nâu Bà ra ni.
          Nam mô Li Cấu Địa Bồ Tat ma ha tát.
   
             QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG 
                                           CHÂN NGÔN
                  Án A rô lặc kế sa bà ha
    ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT DIỆT ĐỊNH NGHIỆP
                                     CHÂN NGÔN
                  Úm bát ra mạt lân đà lãnh sa bà ha
                  TIÊU GIẢI BỆNH CHÚ
          Úm Thất li đa Thất li đa Quân tra li Sa bà ha
                  BÁO PHỤ MẪU ÂN CHÚ
          Nam mô mật lật đa. Đá bà duệ sa ha
  (Tháng 7 Âm lịch mỗi ngày tụng niệm chú này 49 biến có thể báo ân Phụ Mẫu.Phụ Mẫu hiện còn sống sẽ diên thọ. Nếu đã khuất thì sẽ được siêu thoát. )
                            THU KINH KỆ
                  Tam đồ vĩnh tức thường ly khổ
                  Lục thú hưu tùy mịch một nhân
                  Hà sa hàm thức ngộ chân như
                  Vạn loại hữu tình đăng bỉ ngạn                       
                                 XÁM HỐI KỆ
  Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp.Giai do vô thủy tham sân si   
  Tòng thân ngữ ý chi sở sinh  Nhất thiết ngã kim giai xám hối
  Tội tòng tâm khởi tương tâm xám.Tâm nhược diệt thời Tội diệc vong
  Tâm diệt tội vong lưỡng câu không.Thị tắc danh vi chân xám hối.
   
                      HỒI HƯỚNG VĂN
  Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não
  Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu
  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
  Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.
                       HỒI HƯỚNG KỆ
  Nguyện dĩ thử công đức. Trang nghiêm Phật Tịnh Thổ
  Thượng báo tứ trọng ân. Hạ tế Tam Đồ khổ
  Nhược hữu kiến văn giả. Tất phát Bồ Đề tâm
  Tận thử nhất báo thân. Đồng sinh Cực Lạc Quốc.
   
                          BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
          Quan Tự Tại Bồ Tát. Hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách
          Xá Lợi Tử   Sắc bất dị không Không bất dị sắc  Sắc tức thị không  Không tức thị sắc Thụ tưởng hành thức  Diệc phục như thị
          Xá Lợi Tử   Thị chư Pháp không tướng  Bất sinh bất diệt  Bất cấu bất tịnh  Bất tăng bất giảm  Thị cố không trung vô sắc  Vô thụ tưởng hành thức  Vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý  Vô sắc thanh hương vị xúc pháp  Vô nhãn giới  Nãi chí vô ý thức giới  Vô vô minh  Diệc vô vô minh tận  Nãi chí vô lão tử  Diệc vô lão tử tận  Vô khổ tập diệt đạo  Vô trí diệc vô đắc Dĩ vô sở đắc cố  Bồ Đề tát đóa  Y Bát Nhã ba la mật đa cố  Tâm vô quải ngại  Vô quải ngại cố  Vô hữu khủng phố  Viễn li điên đảo mộng tưởng  Cứu kính Niết Bàn  Tam Thế Chư Phật  Y Bát Nhã ba la mật đa cố   Đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề  Cố tri Bát Nhã ba la mật đa  Thị Đại Thần Chú  Thị Đại Minh Chú   Thị Vô Thượng Chú   Thị vô đẳng đẳng chú   Năng trừ nhất thiết khổ   Chân thực bất hư   Cố thuyết Bát Nhã ba la mật đa chú
   Tức thuyết chú viết :
  Yết Đế  Yết Đế   Ba la yết đế  Ba la tăng yết đế    Bồ Đề tát bà ha
  Ma ha Bát Nhã ba la mật đa   ( 7 biến )
   
   

 10. We take the sleeper buses… not that they are that comfy! 😛

  We've ben in Vietnam for 3 weeks now and will leave from Sa pa (Sapa) to Luang Prabang (laos) in a few days. We are about to do that over land by bus!! Crazy!!

  Want to watch some video's from my travels? Whatch: pdtZjx7M66U and go to my channel for more good HD video's! I would very much appreciate it and I wont disappoint you! 😀

 11. It was a long trip! If I remember correctly over 12 hours. No bathrooms on board 🙁 We had to hold it in until we hit a rest stop.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here