TỰ HỌC KẾ TOÁN – HỒ SƠ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

0
16Đây có lẽ là phần mà nhiều kế toán thường hay thắc mắc để thực hiện cũng như hoàn thiện mỗi khi phát sinh một tài sản tại đơn vị. Chính vì vậy, Kế Toán Đức Minh chia sẻ lại quy trình hồ sơ tài sản cố định cũng như lưu ý nhỏ đối với các trường hợp đó như sau:

1. Hồ sơ tài sản cố định trong doanh nghiệp
– Hóa đơn, chứng từ hình thành
– Quyết định đưa vào sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
– Biên bản giao nhận tài sản cho bộ phận sử dụng, quản lý
– Thẻ tài sản cố định
– Dán nhãn thông tin và số thẻ tài sản
2. Tài sản cố định góp vốn
– Biên bản họp hội đồng quản trị/HĐTV công nhận giá trị góp vốn bằng tài sản, biên bản bàn giao tài sản góp vốn, biên bản góp vốn.
– Giấy tờ thẩm định giá có xác nhận của Ban giá sở tài chính hoặc công ty thẩm định giá độc lập.
– Giấy tờ hồ sơ sang tên đổi chủ, lệ phí trước bạ (TSCĐ góp vốn được miễn các loại thuế, kể cả lệ phí trước bạ)
– Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hình thành trước khi góp vốn. (nếu có).
3. Tài sản cố định mua mới
– Hợp đồng mua tài sản/hợp đồng nhập khẩu
– Hoá đơn giá trị gia tăng/hoá đơn thông thường mua tài sản
– Hoá đơn nguyên nhiên vật liệu, cấu kiện đi kèm
– Chứng từ chuyển giao, thuê chuyên gia, vận chuyển lắp đặt nếu có
– Biên bản giao nhận tài sản của người bán cho công ty
– Chứng từ/biên lại nộp thuế (Lệ phí trước bạ, thuế trực thu)
4. Tài sản cố định xây lắp hoàn thành, sửa chữa lớn tài sản cố định
– Bản vẽ kỹ thuật
– Dự toán chi phí và tiêu hao
– Hợp đồng thi công, xây lắp, sửa chữa, gia công (thuê ngoài)
– Hồ sơ quyết toán, bản vẽ hoàn công khi nghiệm thu – bàn giao.
– Tập hợp chi phí do công ty trực tiếp thực hiện về: vật tư, nhân công theo nguyên tắc thực tế phát sinh có hoá đơn tài chính hoặc chứng từ hợp lý –hợp lệ
– Biên bản nghiệm thu từng phần/toàn phần
– Biên bản bàn giao tài sản cố định xây lắp, sửa chữa hoàn thành
– Hoá đơn tài chính cho giá trị thuê gia công, xây lắp hoàn thành
– Hợp đồng vay vốn và chứng từ trả lãi vay (nếu có)
5. Tài sản cố định thuê tài chính
– Hợp đồng thuê tài chính
– Hồ sơ thanh toán lần đầu, tiền gốc và tiền lãi từng kỳ
– Biên bản bàn giao, đưa vào sử dụng
6. Tài sản cố định thuê hoạt động
– Hợp đồng thuê
– Hoá đơn tài chính
– Chứng từ thanh toán
– Biên bản giao nhận
7. Tài sản cố định thanh lý, nhượng bán
– Biên bản họp hội đồng quản trị đồng ý thanh lý tài sản
– Quyết định của giám đốc về việc thanh lý tài sản cố định
– Hợp đồng thanh lý nhượng bán tài sản cố định
– Hoá đơn giá trị gia tăng ghi theo giá bán đàm phán được
– Chứng từ thanh toán theo hoá đơn
– Biên bản bàn giao tài sản cho người mua

Để biết thêm thật nhiều thông tin kiến thức và các khóa học kế toán hữu ích, mời các bạn xem thêm tại Website:
Tham khảo các khóa học kế toán online tại :
Và download tài liệu miễn phí tại:

Chúc các bạn học tốt cùng Kế Toán Đức Minh!

Nguồn: https://nhadattv.net

Xem thêm bài viết khác: https://nhadattv.net/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here